Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - IV kwartał 2021 r.

01.03.2022
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2021 r.

28.02.2022
Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w 2021 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w lutym 2022 r.

28.02.2022
W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do notowanego w styczniu. Największy wzrost wskaźnika odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2020 r.

28.02.2022
W 2019 r. na terenie województwa pomorskiego badaniem objęto 1296 podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 6651,3 mln zł, o 9,2% więcej niż przed rokiem. Pod względem liczby pracujących najwięcej kapitału zagranicznego ulokowano w podmiotach zatrudniających 250 osób i więcej (31,6%), natomiast według sekcji – wśród podmiotów działających w przetwórstwie przemysłowym (33,0%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2022 r.

28.02.2022
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w styczniu 2022 r.

31.01.2022
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu oceniają koniunkturę negatywnie. Wyjątkami są informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są pozytywne. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
Czytaj dalej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    13
Do góry