Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w I półroczu 2021 r.

31.08.2021
Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w I półroczu 20210 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2021 r.

31.08.2021
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w sierpniu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji. Wyjątkami są transport i gospodarka magazynowa oraz handel detaliczny, gdzie oceny są negatywne. Składowa „prognostyczna” pogorszyła się lub jest podobna jak przed miesiącem we wszystkich obszarach.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pracujący w województwie pomorskim w 2020 r.

31.08.2021
Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat pracujących w województwie pomorskim w 2020 r., dotyczące między innymi liczby osób pracujących, przyjęć i zwolnień z pracy oraz absolwentów podejmujących pracę po raz pierwszy. Dane zaprezentowano w podziale na sektory własności, sekcje PKD oraz podregiony i powiaty.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - II kwartał 2021 r.

30.08.2021
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lipcu 2021 r.

27.08.2021
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    14
Do góry