Turystyka w województwie pomorskim w latach 2008-2012

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 19.07.2013

Opracowanie zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych o turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania i ich wykorzystaniu, ruchu granicznym oraz o działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Po raz pierwszy zostały zaprezentowane dane dotyczące pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych.
Na opracowanie składają się uwagi metodyczne zawierające definicje podstawowych pojęć i wskaźników, metody badań oraz źródła informacji wykorzystywanych w publikacji, uwagi analityczne, a także część tabelaryczna wzbogacona prezentacją graficzną wybranych zjawisk. Dane zawarte w tablicach prezentują szczegółowe informacje w przekroju terytorialnym według podregionów, powiatów i gmin, a także na tle wskaźników ogólnopolskich.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy
Do góry