Raport z wyników w województwie pomorskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 07.12.2012
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Niniejsza publikacja jest pierwszą z serii opracowań przedstawiających wyniki przeprowadzonego w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, którego celem było zebranie szczegółowych informacji dotyczących struktury demograficznej i ekonomicznej oraz warunków bytowych ludności.
W części analitycznej zaprezentowano informacje o liczbie i strukturze ludności, poziomie wykształcenia, niepełnosprawności oraz źródłach utrzymania. Przedstawiono również dane dotyczące aktywności ekonomicznej ludności, migracji, struktury narodowo-etnicznej oraz zasobów mieszkaniowych w województwie pomorskim. Uzupełnieniem części analitycznej są mapy i wykresy, prezentujące wybrane zagadnienia w ujęciu dynamicznym. Dane zamieszczone w aneksie tabelarycznym dostarczają szczegółowych informacji, umożliwiając dokonywanie analiz i porównań na poziomie powiatów i gmin. Obszerny zakres informacji zawarty w Raporcie pozwala na dokonanie analizy i bilansu zmian demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych, jakie dokonały się w latach 2002-2011 w województwie pomorskim.

Przekroje: miasta, wieś, podregiony, wybrane podstawowe informacje dla powiatów (w tym miast na prawach powiatu).
Do góry