Rynek pracy w województwie pomorskim, województwie warmińsko-mazurskim, obwodzie kaliningradzkim i Sankt Petersburgu w latach 2017–2019

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.03.2021
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w ramach współpracy Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Urzędu Statystycznego w Olsztynie oraz Organów Federalnej Służby Statystyki  Państwowej w Sankt Petersburgu i Kaliningradzie.
Publikacja przedstawia sytuację na rynku pracy w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, obwodzie kaliningradzkim i Sankt Petersburgu w latach 2017—2019. W opracowaniu zaprezentowane zostały informacje dotyczące aktywności ekonomicznej ludności, pracujących, bezrobocia rejestrowanego, wynagrodzeń oraz rent i emerytur dla wspomnianych jednostek terytorialnych.
Na opracowanie składają się uwagi metodyczne zawierające definicje podstawowych pojęć i wskaźników, synteza charakteryzująca rynek pracy w poszczególnych jednostkach terytorialnych oraz część tabelaryczna. Całość została wzbogacona prezentacją graficzną wybranych zjawisk.

Do góry