Rynek pracy w Sankt Petersburgu, obwodzie kaliningradzkim i województwie pomorskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.03.2013
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Niniejsze wydanie zostało przygotowane w ramach współpracy Terytorialnych Organów Federalnej Służby Statystyki Państwowej i Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
Publikacja obejmuje zagadnienia rynku pracy, problemy popytu na pracę i zagadnienia siły roboczej, przygotowanie kadry, migracje związane z poszukiwaniem pracy, sytuację demograficzną w Sankt Petersburgu, obwodzie kaliningradzkim i województwie pomorskim w okresie od 2000 r. do 2011 r. Publikacja zawiera krótką charakterystykę regionów.
Wydanie zostało przygotowane na podstawie danych Spisów Ludności dwóch krajów: Polski i Rosji i badań ankietowych dotyczących problemów zatrudnienia.

Przekroje: sekcje PKD 2007, status zatrudnienia, płeć
Do góry