Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w województwie pomorskim w latach 2000-2009

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 23.12.2010
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Publikacja stanowi próbę opisu zachodzących zmian w zakresie pozyskiwania i wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych występujących w regionie. Prezentowane informacje pochodzą przede wszystkim z badań prowadzonych przez statystykę publiczną objętych rocznymi programami badań statystycznych statystyki publicznej realizowanymi w latach 2001-2009.Dla uzyskania pełniejszego obrazu omawianej problematyki i wzbogacenia treści opracowania zaprezentowano w nim również dane pozyskane ze źródeł pozastatystycznych, w tym administracyjnych, tj. z Urzędu Regulacji Energetyki, Instytutu Energetyki Odnawialnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Do góry