Działalność publicznych szkół wyższych w Trójmieście w latach 2005-2009 a prognozowane zmiany demograficzne i potrzeby rynku pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.05.2010
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Publikacja składa się z uwag metodycznych, komentarza analitycznego oraz części tabelarycznej. Główne źródło danych statystycznych zawartych w publikacji stanowią badania statystyczne statystyki publicznej. Jednakże dla wzbogacenia jej treści w niektórych tablicach oraz w części analitycznej zamieszczono także dane pozyskane bezpośrednio od władz trójmiejskich uczelni oraz z powiatowych urzędów pracy w Gdańsku i w Gdyni.

Do góry