Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto za październik 2016 r. w województwie pomorskim wyniosło 4416,17 zł, tj. o 6,3% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Pracownicy otrzymujący wynagrodzenie brutto mniejsze lub równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w województwie pomorskim stanowili 65,6% ogólnej liczby zatrudnionych. Wynagrodzenie w tej wysokości otrzymywało 69,1% kobiet i 62,1% mężczyzn.


Wykresy interaktywne