Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. liczba ludności w województwie pomorskim wyniosła 2 357 320 osób i była wyższa o 3,6%
(o 81 146 osób) w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. Natomiast liczba mieszkań wyniosła 937 670, o 19,8% więcej niż w 2011 r., a liczba budynków – 342 152 (odpowiednio wzrost o 20,7%).