Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w 2 kwartale 2022 r.

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w 2 kwartale 2022 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2021 r.

W opracowaniu zaprezentowane zostały informacje statystyczne charakteryzujące dochody, wydatki i wyniki finansowe budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2022 r.

We wrześniu w większości prezentowanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę negatywnie. Jedynie w informacji i komunikacji wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni. Ponownie najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
Czytaj dalej
Do góry