Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Sierpień 2019

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
2
Informacje z dnia: 29 Sierpień 2019
4
Informacje z dnia: 30 Sierpień 2019
31 1
29
sier

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - II kwartał 2019 r.

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lipcu 2019 r.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2019 r.

Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie przez przedstawicieli firm z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
30
sier

Pracujący w województwie pomorskim w 2018 r.

Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat pracujących w województwie pomorskim w 2018 r., dotyczące między innymi liczby osób pracujących, przyjęć i zwolnień z pracy oraz absolwentów podejmujących pracę po raz pierwszy. Dane zaprezentowano w podziale na sektory własności, sekcje PKD oraz podregiony i powiaty.
Czytaj dalej
30
sier

Dojazdy do pracy w województwie pomorskim w 2016 r.

Opracowanie ukazuje zjawisko dojazdów do pracy w województwie pomorskim według gmin na tle pozostałych województw z uwzględnieniem przepływów między częścią miejską i wiejską wszystkich gmin miejsko-wiejskich.
Czytaj dalej
1  2    
Do góry