Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
1
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2019 r.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
12
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2018 r.

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie pomorskim w 2018 r., między innymi o budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, wydanych pozwoleniach na budowę, przeciętnym czasie trwania budowy budynków mieszkalnych oraz mieszkaniach oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
26
lip

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2018 r.

Dane w opracowaniu ujęto w siedmiu rozdziałach tematycznych, obejmujących produkcję roślinną i zwierzęcą, skup i ceny produktów rolnych, wyposażenie rolnictwa w niektóre środki produkcji, globalną, końcową i towarową produkcję rolniczą oraz koniunkturę w gospodarstwach rolnych. Przyjęta w opracowaniu terminologia, zastosowane klasyfikacje i grupowania danych umożliwiają ich wykorzystanie do porównań z danymi ogólnopolskimi i innymi województwami.
Czytaj dalej
26
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2019 r.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
1  2    
Do góry