Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Luty 2015

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
1
Informacje z dnia: 24 Luty 2015
25 26
5
Informacje z dnia: 27 Luty 2015
28 1
24
lut

Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I - XII 2014 r.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej
27
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2014 r.

Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w 2014 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej
27
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2013 r.

Podstawowym źródłem danych wykorzystanym do scharakteryzowania zbiorowości podmiotów, w których udziały posiadali inwestorzy zagraniczni, jest roczne sprawozdanie statystyczne podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego – KZ. Badaniem objęto podmioty, w których w końcu 2013 r. ulokowany był kapitał zagraniczny, niezależnie od ich formy prawnej i wielkości.
Czytaj dalej
27
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2015 r.

Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w lutym korzystnie, podobnie jak w styczniu. Bieżący portfel zamówień oraz produkcja są oceniane nieznacznie negatywnie, gorzej niż przed miesiącem. Odpowiednie prognozy są bardziej pozytywne od formułowanych w styczniu. Oceny sytuacji finansowej są bardziej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu, utrzymują się nieznacznie pozytywne przewidywania w tym zakresie. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, mniejszy od zapowiadanego w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć, choć wolniej niż oczekiwano w styczniu.
Czytaj dalej
27
lut

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - IV kwartał 2014 r.

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
1  2    
Do góry