Z-10 - Sprawozdanie o warunkach pracy za 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.01.2020

Informacje pozyskiwane na formularzu Z-10 dotyczą:

- osób pracujących w warunkach zagrożenia,

- przeprowadzonych ocen ryzyka zawodowego i działań profilaktycznych,

- osób korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych.


Podmioty gospodarcze objęte obowiązkiem sprawozdawczym Z-10 składają sprawozdanie poprzez Portal Sprawozdawczy GUS.

Aplikacja on-line o nazwie Z-10 udostępniona będzie w terminie od 1 do 17 lutego 2020 r.


Wzór formularza Z-10 obowiązujący w 2020 r. dostępny jest pod adresem:

http://form.stat.gov.pl/formularze/2020/passive/Z-10.pdf


Adres strony logowania do Portalu Sprawozdawczego:

https://raport.stat.gov.pl

Do góry