20 września 2022 r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego odbyła się konferencja prasowa, na której dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaprezentował wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na poziomie województw, powiatów i gmin.

Omówione zostały takie zagadnienia jak: liczba ludności Polski w dniu 31 marca 2021 r. w porównaniu z NSP 2011,  ludność w miastach oraz na wsi w latach 2011 i 2021, ludność według województw w latach 2011 i 2021, przyrosty/ubytki liczby ludności miejskiej i wiejskiej według województw w latach 2011 i 2021, ludność według płci i wieku w latach 2011 i 2021.

Konferencja transmitowana była na kanale GUS na YouTube i jest dostępna na: https://youtu.be/YpFBEbYKIx8  

Materiały z konferencji:


Zachęcamy do odwiedzenia Banku Danych Lokalnych, gdzie zamieszczone zostały dane z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w przekroju terytorialnym: https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start