Urząd Statystyczny w Gdańsku wraz z Głównym Urzędem Statystycznym i Centrum Informacji Statystycznej zrealizował projekt „Badanie Uczenie się osób dorosłych 2022 - Infrastruktura statystyczna w ramach IESS”.

Miał on na celu rozwój i poprawę  statystyk z zakresu edukacji osób dorosłych w Polsce i był dofinansowany ze środków UE.  W ramach projektu opracowano formularze krajowe do badania ankietowego Eurostatu Adult Education Survey (AES), z uwzględnieniem nowych wymogów metodologicznych zawartych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700. Wprowadzone zostały  udoskonalone metody i rozwiązania dotyczące schematu losowania próby mieszkań do badania. W ramach projektu opracowano również aplikację mobilną do zbierania danych przez ankieterów, która może być wykorzystywana na wielu platformach (telefon, tablet, laptop).