Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa 1 - 23.12.2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.11.2019

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa 1 - 23.12.2019 r.
 

W dniach od 1 do 23 grudnia 2019 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B)
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały objęte ww. badaniami mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 - 5 grudnia 2019 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 6 - 23 grudnia 2019 r.
  • rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 6 - 23 grudnia 2019 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 

1 - 16 grudnia 2019 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,

  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 17 - 23 grudnia 2019 r.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-18).

Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem.


Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm.

Do góry