Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
31.05.2017

W dniach od 1 czerwca do 10 lipca 2017 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

 • Czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR)
 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B - I edycja)
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S - II edycja)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

 • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 5 czerwca 2017 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl ,
 • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 6 czerwca – 10 lipca 2017 r.
 • rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 6 czerwca – 10 lipca 2017 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

 • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 1 – 26 czerwca 2017 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
 • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 27 czerwca – 10 lipca 2017 r.

Dodatkowo w terminie od l czerwca do 15 lipca 2017 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone:

 • badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel l i Sentinel 2.
  Badanie polegać będzie na rozpoznaniu przez pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku upraw i ich opisie (łącznie z wykonywaniem zdjęć) na wybranych działkach.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w dniach 1 czerwca – 10 lipca w godzinach 8-18).
Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem.

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm.

Do góry