Badania rolnicze przeprowadzane w dniach od 1 czerwca do 10 lipca 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
31.05.2019

W dniach od 1 czerwca do 10 lipca 2019 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:


  • Czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR)
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B)
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)


 

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:


  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 5 czerwca 2019 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 6 czerwca – 10 lipca 2019 r.,
  • rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 6 czerwca – 10 lipca 2019 r.


 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:


  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 1 – 26 czerwca 2019 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 27 czerwca – 10 lipca 2019 r.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-18). Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem.


Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: 

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm.

Do góry