Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R) od 15 do 31 stycznia 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
07.01.2019

W dniach od 15 do 31 stycznia 2019 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)


Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji przez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 15-17 stycznia 2019 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 18-31 stycznia 2018 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 15-27 stycznia 2019 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 28-31 stycznia 2019 r.


Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/index.htm.


Tożsamość ankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny od pon.-pt. w godzinach 8-15).

Do góry