Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R) od 15 do 29 stycznia 2021 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.01.2021

W dniach od 15 do 29 stycznia 2021 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:

  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 15 – 18 stycznia 2021 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl ,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 19 – 29 stycznia 2021 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 15 – 25 stycznia 2021 r., dostępnego na stronie:
    https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 26 – 29 stycznia 2021 r.

W przypadku wątpliwości, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uczestniczące w badaniu AK-R proszone są o kontakt z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Lista osób do kontaktu znajduje się na stronie http://zielonagora.stat.gov.pl/specjalizacja-urzedu/

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie:  http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2020/index.htm.                                                                                 

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w dniach 13 – 14  stycznia w godzinach 8-15 oraz w dniach 15 – 29 stycznia w godzinach 8-18).

Do góry