Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R) od 14 do 31 stycznia 2022 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.01.2022

W dniach od 14 do 31 stycznia 2022 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym II edycja 2021 r. (formularz AK-R)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 14 – 17 stycznia 2022 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 18 – 31 stycznia 2022 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 14 – 25 stycznia 2022 r., dostępnego na stronie:
    https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 26 – 31 stycznia 2022 r.

W przypadku wątpliwości, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uczestniczące w badaniu AK-R proszone są o kontakt z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Lista osób do kontaktu znajduje się na stronie http://zielonagora.stat.gov.pl/specjalizacja-urzedu/

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie:  http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2022/index.htm

Badanie ankietowe AK-R jest realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

Do góry