Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.07.2020

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R) od 15 do 31 lipca 2020 r.


Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

- samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 15 – 19 lipca 2020 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl ,
- rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 20 – 31 lipca 2020 r.


Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

- samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 15 – 27 lipca 2020 r., dostępnego na stronie https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
- rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 28 – 31 lipca 2020 r.


W przypadku wątpliwości, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uczestniczące w badaniu AK-R proszone są o kontakt z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Lista osób do kontaktu znajduje się na stronie http://zielonagora.stat.gov.pl/specjalizacja-urzedu/.


Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie:  http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2020/index.htm.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w dniach 10 – 14  lipca w godzinach 8-15 oraz w dniach 15 – 31 lipca w godzinach 8-18).

Do góry