20 października, Światowy Dzień Statystyki

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.10.2020

To właśnie dzisiaj wszyscy statystycy na świecie obchodzą swoje święto! Dzięki nim mamy możliwość korzystania z rzetelnych danych statystycznych.

Światowy Dzień Statystyki obchodzony jest co pięć lat (od 2010 r.). W tym roku świętujemy pod hasłem "Łączymy dzięki wiarygodnym danym". Dla statystyki publicznej kluczowe znaczenie ma zaufanie, wiarygodne i rzetelne dane, innowacje oraz publiczne dobro.

Oficjalne logo przedstawia tę ideę w postaci graficznej. Okrągły kształt oznacza kulę ziemską, a wykres symbolizuje zaufanie i bezpieczeństwo.

Oczywiście statystyki nie byłoby bez naszych respondentów, którzy są źródłem tych danych. Statystykę tworzą ludzie – gospodarstwa domowe, pracownicy firm, przedstawiciele różnych branży – m.in. rolnicy, którzy obecnie biorą obowiązkowo udział w Powszechnym Spisie Rolnym, dzięki któremu pozyskamy rzetelny obraz polskiego rolnictwa (więcej informacji: http://spisrolny.gov.pl).

W Światowym Dniu Statystyki życzymy wszystkim dobrych wyników uzyskanych dzięki korzystaniu z naszych danych!

Do góry