Informujemy, że w związku z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia
2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

- dzień  2 maja 2019 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy,

- dzień 11 maja 2019 r. (sobota) będzie dniem pracy.