Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:koniunktura wojewódzka

Treści 25

1.
Koniunktura gospodarcza w maju 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.05.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Wyjątkiem jest sekcja handel detaliczny oraz transport i gospodarka magazynowa, gdzie oceny są negatywne. Składowa „prognostyczna” poprawiła się w większości obszarów....
2.
Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.04.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w lutym br. Wyjątkiem jest sekcja transport i gospodarka magazynowa oraz handel hurtowy, gdzie oceny spadły oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. W większości obszarów...
3.
Koniunktura gospodarcza w marcu 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.03.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w lutym br. Wyjątkiem jest sekcja transport i gospodarka magazynowa oraz handel hurtowy, gdzie oceny spadły oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. W większości obszarów...
4.
Koniunktura gospodarcza w lutym 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
26.02.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w styczniu br. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja, gdzie oceny spadły....
5.
Koniunktura gospodarcza w styczniu 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.01.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w grudniu ub.r. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny spadły oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. Składowa „prognostyczna”...
6.
Koniunktura gospodarcza w grudniu 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.12.2020 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w listopadzie br. Największa poprawa ocen nastąpiła w sekcji przetwórstwo przemysłowe, największe pogorszenie – w sekcji handel hurtowy....
7.
Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.11.2020 - We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w listopadzie br. oceniają koniunkturę gorzej niż w październiku br. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji handel detaliczny oraz zakwaterowanie i gastronomia. Najmniejsze pogorszenie ocen sygnalizują firmy z sekcji transport i...
8.
Koniunktura gospodarcza w październiku 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.10.2020 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu br. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe oraz transport i gospodarka magazynowa. Wyjątkiem jest sekcja handel hurtowy oraz handel detaliczny,...
9.
Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.09.2020 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu br. oceniają koniunkturę gorzej niż w sierpniu br. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji handel hurtowy, największy wzrost – w sekcji budownictwo....
10.
Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.08.2020 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w sierpniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w lipcu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji informacja i komunikacja. Oceny spadły jedynie w sekcji budownictwo....
11.
Koniunktura gospodarcza w lipcu 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.07.2020 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w czerwcu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji handel hurtowy. Oceny spadły jedynie w sekcji zakwaterowanie i gastronomia....
12.
Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.06.2020 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w maju br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji handel detaliczny. Tylko w sekcji transport i gospodarka magazynowa odnotowano spadek....
13.
Koniunktura gospodarcza w maju 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.05.2020 - We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w kwietniu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa. Najmniejszą poprawę ocen sygnalizują firmy z sekcji handel detaliczny oraz informacja...
14.
Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.04.2020 - We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w kwietniu br. 1 oceniają koniunkturę gorzej niż w marcu br. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa....
15.
Koniunktura gospodarcza w marcu 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.03.2020 - Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają w marcu br. koniunkturę mniej korzystnie niż przed miesiącem. Największy spadek wskaźnika odnotowano w sekcji handel hurtowy....
16.
Koniunktura gospodarcza w lutym 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
27.02.2020 - Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają w lutym koniunkturę korzystniej niż przed miesiącem. Największy wzrost wskaźnika odnotowano w sekcji informacja i komunikacja, największy spadek – w sekcji budownictwo....
17.
Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.01.2020 - Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają w styczniu koniunkturę korzystniej niż przed miesiącem. Największy wzrost wskaźnika odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Najbardziej pesymistyczne opinie formułują firmy prowadzące działalność z zakresu...
18.
Koniunktura gospodarcza w grudniu 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.12.2019 - Koniunktura jest oceniana negatywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najgorzej – przez przedstawicieli firm z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Najbardziej pozytywne oceny zgłaszają przedsiębiorstwa z sekcji informacja i komunikacja....
19.
Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.11.2019 - Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja. Niekorzystnie oceniają koniunkturę jedynie prowadzący działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii...
20.
Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.10.2019 - Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja. Niekorzystnie oceniają koniunkturę jedynie prowadzący działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii....
21.
Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.09.2019 - Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji przetwórstwo przemysłowe. Najbardziej niekorzystnie oceniają koniunkturę prowadzący działalność w zakresie zakwaterowania i...
22.
Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.08.2019 - Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie przez przedstawicieli firm z sekcji zakwaterowanie i gastronomia....
23.
Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.07.2019 - Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie przez przedstawicieli firm budowlanych....
24.
Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.06.2019 - Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają w czerwcu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie, choć gorsze od sygnalizowanych przed miesiącem, formułują podmioty należące do sekcji zakwaterowanie i gastronomia....
25.
Koniunktura gospodarcza w maju 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.05.2019 - Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu zakwaterowanie i gastronomia....
Do góry