Konferencja naukowa nt: Rozwój demograficzny województwa pomorskiego do 2035 roku - uwarunkowania i skutki

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
03.08.2016

24 maja 2016 r. Gdańska Szkoła Wyższa, Polskie Towarzystwo Demograficzne Oddział w Gdańsku oraz Urząd Statystyczny w Gdańsku, przy wsparciu Samorządu Województwa  Pomorskiego  zorganizowali  konferencję  naukową  pt.  "Rozwój  demograficzny  województwa   pomorskiego   do  2035  roku – uwarunkowania i skutki". W trakcie konferencji zostało wygłoszonych 13 referatów, których autorami byli m.in. pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego, pracownicy Urzędu Statystycznego w Gdańsku oraz przedstawiciele administracji samorządowej i innych szkół wyższych. Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w zbiorczym opracowaniu przygotowywanym przez Gdańską Szkołę Wyższą, które ukaże się pod koniec 2016 r. i będzie zawierało m.in. następujące referaty:

 • „Uwarunkowania częstości urodzeń i ich przestrzennego zróżnicowania w województwie pomorskim w latach 2002-2035. Metody analizy procesu urodzeń”   Izydor Sobczak.
 • „Polityka rodzinna w województwie pomorskim na tle zmian demograficznych”   Maciej Kisała.
 • „Zgony w województwie pomorskim i ich przestrzenne zróżnicowanie – stan aktualny i prognozy do 2035 r.”   Zygmunta Barańska.
 • „Wpływ migracji wewnętrznych i zagranicznych na liczbę ludności w województwie pomorskim w latach 2005-2035”   Robert Kaźmierczak.
 • „Zmiany w liczbie i strukturze ludności według biologicznych grup wieku w ujęciu trójdzielnym w województwie pomorskim w latach 2002-2035. Proces starzenia ludności”   Teresa Plenikowska.
 • „Sytuacja zawodowa osób młodych wchodzących na rynek pracy w województwie pomorskim”   Jerzy Auksztol.
 • Zmiany w liczbie ludności według edukacyjnych grup wieku w województwie pomorskim w latach 2003-2035”   Małgorzata Strzyżewska.
 • „Wpływ zmian demograficznych na funkcjonowanie oświaty w powiecie tczewskim”   Małgorzata Flisik.
 • „Szkolnictwo wyższe w województwie pomorskim wobec aktualnych i przewidywalnych uwarunkowań demograficznych do 2035 r.”   Jacek Maślankowski.
 • „Obszary o największych wyzwaniach dla polityki rozwoju regionalnego Pomorza wynikające z procesu starzenia ludności”   Tadeusz Adamejtis.
 • „Dynamika liczby ludności w województwie pomorskim według ekonomicznych grup wieku do 2035 r. Relacje między liczbą ludności w wieku: przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym”   Zbigniew Pietrzak.
 •  „Wyzwania dla rynku pracy wynikające z prognozy demograficznej dla województwa pomorskiego”   Michał Bruski.
 • „Konsekwencje starzenia ludności – „srebrna gospodarka” i jej ograniczenia”   Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
Do góry