Publikacje NSP i PSR 2002

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 15.07.2003
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Prezentowana publikacja została przygotowana w formie raportu, który zawiera ostateczne wyniki dotyczące większości tematów, będących przedmiotem badania w spisie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w czasie, jakie miały miejsce w latach 1988-2002, tj. okresie transformacji społeczno-gospodarczej. Raport obejmuje część analityczną oraz tabelaryczną. W części analitycznej przedstawione zostały zagadnienia z następujących obszarów tematycznych:

  • ludność; stan i struktura demograficzna, struktura społeczna oraz wybrane aspekty struktury ekonomicznej, takie jak: aktywność ekonomiczna ludności czy źródła utrzymania,
  • gospodarstwa domowe i rodziny,
  • zasoby mieszkaniowe; ich stan i jakość oraz warunki mieszkaniowe ludności,
  • rolnictwo; ludność i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem, gospodarstwa rolne, użytkowanie ziemi, struktura zasiewów, zwierzęta gospodarskie, budynki, budowle, ciągniki, samochody oraz maszyny rolnicze.

Część analityczną uzupełniają wykresy i mapki. Z kolei aneks tabelaryczny zawiera: tablice zbiorcze, ukazujące dane wojewódzkie i wybrane dane w przekroju według podregionów, powiatów i gmin oraz tablice korelacyjne, pozwalające na pogłębioną analizę zjawisk i procesów, jakie miały miejsce w latach 90-tych.
Prezentowany raport nawiązuje swą formą i treścią do raportów z wyników obu wymienionych spisów opracowanych i ogłoszonych wcześniej przez GUS (dostępne są w wersji drukowanej i elektronicznej, także poprzez Internet), co może ułatwić poszerzenie bazy informacyjnej o spisach wielu z Państwa.

Inne publikacje spisowe 2002

Pliki do pobrania

Pobierz ...
Pobierz 1.66 MB
Do góry