Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie pomorskim w 2020 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.11.2022

Publikacja prezentuje wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020) przeprowadzonego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. PSR 2020 spełnia potrzeby informacyjne zarówno krajowe, jak i Unii Europejskiej. Podstawowym celem spisu było dostarczenie informacji o strukturze gospodarstw rolnych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych polityk unijnych i krajowych.

Opracowanie stanowi kontynuację publikacji „Charakterystyka gospodarstw rolnych” wydanych po Powszechnych Spisach Rolnych przeprowadzonych w roku 2002 i 2010 i reprezentacyjnych badaniach struktury gospodarstw rolnych przeprowadzonych w latach 2005, 2007, 2013 i 2016 oraz prezentuje grupowanie i charakterystykę gospodarstw rolnych według różnorodnych kryteriów z wykorzystaniem zbioru danych uzyskanych w PSR 2020.

Publikacja składa się z dwóch rozdziałów zawierających część analityczną wzbogaconą prezentacją graficzną i część tabelaryczną. Rozdział I prezentuje informacje dla województwa pomorskiego i powiatów według siedziby użytkownika gospodarstwa rolnego, a rozdział II zawiera najważniejsze dane w podziale na gminy według siedziby gospodarstwa rolnego. W uwagach metodycznych omówiono podstawowe zasady, definicje i pojęcia obowiązujące w spisie. Część tabelaryczna, która jest dostępna również na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Gdańsku, prezentuje szeroką gamę danych liczbowych zebranych w zakresach tematycznych PSR 2020, co pozwala na dokonywanie wieloprzekrojowych analiz i dobór takich kryteriów grupowania gospodarstw, aby w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby informacyjne odbiorców.

Do góry