Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie pomorskim w świetle wyników NSP 2021

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.01.2024

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu pierwszą publikację przedstawiającą wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Opracowanie zawiera zestaw informacji dotyczących stanu i struktury demograficznej ludności, wzbogaconych o charakterystykę społeczną w zakresie kraju urodzenia oraz
posiadanego obywatelstwa, przynależności narodowo-etnicznej i wyznaniowej, poziomu wykształcenia, a także niepełnosprawności. Zaprezentowana została również charakterystyka osób przebywających w obiektach zbiorowego zamieszkania oraz sytuacja migracyjna.

Publikacja składa się z uwag ogólnych zawierających metodologię NSP 2021 oraz z części analitycznej wzbogaconej prezentacją graficzną w postaci map i wykresów. Natomiast część
tabelaryczna składa się z tablic przeglądowych zawierających porównanie wybranych wyników spisów z 2011 i 2021 r. oraz tablic wynikowych prezentujących dane z NSP 2021. Wszystkie wyniki NSP 2021 są dostępne na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Gdańsku (gdansk.stat.gov.pl) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (spis.gov.pl).

Do góry