Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa pomorskiego. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 19.11.2014
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację pt. Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa pomorskiego, która jest kolejnym opracowaniem prezentującym wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, przeprowadzonego w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r.
Publikacja zawiera informacje dotyczące województwa pomorskiego z zakresu migracji zagranicznych i wewnętrznych ludności. Wyniki zaprezentowano dla województwa pomorskiego ogółem, a także w podziale na powiaty.
Na opracowanie składają się uwagi ogólne zawierające między innymi opis zakresu tematycznego spisu i źródeł informacji, podstawowe definicje i pojęcia spisowe, uwagi metodyczne oraz część tabelaryczna, w której wybrane dane przedstawiono na tle wyników poprzedniego spisu z 2002 r.

Do góry