Mieszkania w województwie pomorskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 26.02.2014
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących stan zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie województwa oraz dane na temat jakościowych aspektów istniejących zasobów mieszkaniowych, tj. wielkości i wieku mieszkań, ich wyposażenia w instalacje technicznosanitarne oraz warunków mieszkaniowych ludności. Wyniki zaprezentowano dla województwa ogółem oraz w podziale na powiaty, miasta i wieś.
Na opracowanie składają się uwagi ogólne i metodyczne, część analityczna wzbogacona prezentacją graficzną oraz część tabelaryczna składająca się z 11 tablic zawierających porównanie danych ze spisów 2002 i 2011 r.

Do góry