Ludność w województwie pomorskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności 2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 06.09.2013
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji dotyczących stanu i struktury demograficznej ludności faktycznie zamieszkałej – według płci, wieku, stanu cywilnego, kraju urodzenia, posiadanego obywatelstwa, przynależności narodowo-etnicznej, wyznania, a także poziomu wykształcenia i kierunków kształcenia. Opracowanie prezentuje również informacje o osobach przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz o osobach bezdomnych.
Na opracowanie składają się uwagi ogólne zawierające metodologię NSP 2011 i część analityczną wzbogaconą prezentacją graficzną oraz część tabelaryczna z tablicami przeglądowymi zawierającymi porównanie danych ze spisów z 2002 i 2011 r. oraz tablicami wynikowymi prezentującymi dane w przekroju terytorialnym.

Przekroje: miasta, wieś, podregiony, powiaty
Do góry