Ludność i gospodarstwa domowe w województwie pomorskim. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.07.2014
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację Ludność i gospodarstwa domowe w województwie pomorskim. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna, która jest kolejnym opracowaniem prezentującym wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, przeprowadzonego w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r.
Publikacja zawiera informacje na temat ludności województwa pomorskiego, w tym osób niepełnosprawnych oraz o gospodarstwach domowych i źródłach utrzymania. Wyniki zaprezentowano dla województwa pomorskiego ogółem, a także w podziale na powiaty, miasta i wieś.
Na opracowanie składają się uwagi ogólne zawierające między innymi opis zakresu tematycznego spisu i źródeł informacji, podstawowe definicje i pojęcia spisowe, komentarz analityczny wzbogacony prezentacją graficzną oraz część tabelaryczna, w której wybrane dane przedstawiono na tle wyników poprzedniego spisu z 2002 r.

Do góry