Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie pomorskim. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.07.2014
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Opracowanie zawiera dane o liczbie i strukturze gospodarstw domowych według ich wielkości, składu rodzinnego i grup pokoleniowych przygotowane w oparciu o wyniki NSP 2011. Wyniki spisu w odniesieniu do gospodarstw domowych zostały wyprowadzone poprzez uogólnienie danych zebranych w badaniu reprezentacyjnym na próbie obejmującej 20% wylosowanych mieszkań w skali kraju.

Do góry