Leśnictwo w województwie pomorskim w latach 2009-2013

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.12.2014

Publikacja składa się z uwag ogólnych i metodycznych oraz części tabelarycznej. Uwagi ogólne i metodyczne wyjaśniają zakres tematyczny prezentowanego materiału, zasady grupowań oraz zawierają definicje stosowanych pojęć. Tablice statystyczne ujęto w siedmiu rozdziałach tematycznych, które charakteryzują: zasoby leśne, zagospodarowanie lasu i zadrzewienia, gospodarcze wykorzystanie lasu, zagrożenie i ochronę środowiska leśnego oraz przyrody, łowiectwo, zatrudnienie i wynagrodzenia w leśnictwie, kadry dla leśnictwa, podmioty gospodarcze oraz nakłady inwestycyjne i środki trwałe w leśnictwie.

Przekroje: województwo, powiaty
Do góry