Przemysł w województwie pomorskim w latach 2009-2012

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 28.02.2014
Częstotliwość wydania: Co 4 lata

Opracowanie składa się z uwag ogólnych, metodycznych, syntezy wyników badan, tablic statystycznych oraz wykresów. W uwagach przedstawiono metody badań, źródła i zakres danych oraz objaśnienia podstawowych pojęć. Część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących sytuację w przemyśle w województwie pomorskim, tj. podmiotów gospodarczych, produkcji i techniki, finansów, zatrudnienia i wynagrodzeń, czasu i warunków pracy, inwestycji i środków trwałych oraz wybranych aspektów zagrożeń dla środowiska naturalnego, które niesie działalność przemysłowa. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje graficzne. Zasadniczą częścią opracowania są tablice, w których informacje prezentowane są po raz pierwszy według sekcji i działów PKD 2007 w retrospekcji za lata 2009-2012 oraz według sektorów, form własności i powiatów.

Przekroje: województwo, wybrane dane o przemyśle wg powiatów, formy własności, sekcje i działy PKD, produkcja wyrobów wg PKWiU
Do góry