Warunki pracy w województwie pomorskim w 2011 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.08.2012
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków pracy, tj. zagrożeń na stanowiskach pracy, związanych zarówno ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy, jak też czynnikami mechanicznymi oraz dane o liczbie osób korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Informacje dostępne są w przekroju terytorialnym, według podregionów i powiatów, a także na tle wskaźników ogólnopolskich i w odniesieniu do innych województw.

Do góry