Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie pomorskim w 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.09.2017
Częstotliwość wydania: Roczna

Opracowanie zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych charakteryzujących procesy społeczno-demograficzne zachodzące w województwie pomorskim, a przede wszystkim informacje o stanie i strukturze ludności, ruchu naturalnym i prognozie demograficznej, a także dane dotyczące migracji pochodzące ze źródeł pozastatystycznych.
Na opracowanie składają się uwagi metodyczne zawierające definicje podstawowych pojęć i wskaźników, metody badań oraz źródła informacji wykorzystywanych w publikacji, a także komentarz analityczny wzbogacony prezentacją graficzną wybranych zjawisk demograficznych i część tabelaryczna. Dane zawarte w tablicach prezentują szczegółowe informacje demograficzne w przekroju terytorialnym według podregionów, powiatów i gmin, a także na tle wskaźników ogólnopolskich i w odniesieniu do pozostałych województw.


Wykresy interaktywne

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy
Do góry