Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020) odnotowano wzrost zużycia zarówno nawozów mineralnych, jak i wapniowych oraz spadek zużycia nawozów naturalnych. Zmniejszyła się natomiast liczba gospodarstw rolnych, w których końcowa produkcja rolnicza przeznaczona była na sprzedaż oraz głównie (w tym wyłącznie) na samozaopatrzenie.