Opracowanie ukazuje zjawisko dojazdów do pracy w województwie pomorskim według gmin na tle pozostałych województw z uwzględnieniem przepływów między częścią miejską i wiejską wszystkich gmin miejsko-wiejskich.