Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Czerwiec 2016

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
30 31 1
1
Informacje z dnia: 2 Czerwiec 2016
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
1
Informacje z dnia: 28 Czerwiec 2016
1
Informacje z dnia: 29 Czerwiec 2016
2
Informacje z dnia: 30 Czerwiec 2016
1 2 3
28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2016 r.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2016 r.

Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w czerwcu korzystnie, podobnie jak w maju. Diagnozy i prognozy portfela zamówień oraz przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Opinie dotyczące bieżącej i przyszłej produkcji są lepsze od zgłaszanych w maju. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, mniejszy od zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2016 r.

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w I kwartale 2016 r.
Czytaj dalej
30
czer

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2015 r.

Na opracowanie składają się uwagi metodyczne zawierające definicje podstawowych pojęć i wskaźników, synteza wyników badań wzbogacona prezentacją graficzną wybranych zjawisk oraz część tabelaryczna. Dane zawarte w tablicach ujęto w ośmiu rozdziałach tematycznych obejmujących gospodarkę ziemią, produkcję rolniczą, skup i ceny produktów rolnych, wyposażenie rolnictwa w niektóre środki produkcji oraz informacje dotyczące gospodarstw ekologicznych. Przyjęta w opracowaniu terminologia, zastosowane klasyfikacje i grupowania danych umożliwiają ich wykorzystanie do porównań z danymi ogólnokrajowymi i innymi województwami.
Czytaj dalej
Do góry