Infografiki interaktywne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Uwaga. Dane o ludności, współczynniki demograficzne oraz przeliczenia na 1000 ludności za lata 2020-2021 zostały przeliczone i opracowane metodą bilansową na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z dnia 31 marca 2021 r. oraz danych sprawozdawczości bieżącej. W związku z tym dane zaprezentowane w opracowaniach Urzędu Statystycznego w Gdańsku w latach 2020-2022 mogą być w ww. temacie nieporównywalne z danymi publikowanymi na bieżąco.

Do góry