Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R) - 16-31.07.2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.07.2018

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R) - 16-31.07.2018 r.

 

W dniach od 16 do 31 lipca 2018 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R).


Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji przez:
·  samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 16-18 lipca 2018 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
·  rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 19-31 lipca 2018 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
·  samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 16-25 lipca 2018 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
·  rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 26-31 lipca 2018 r.

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/index.htm.

Tożsamość ankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w dniach 11-13 lipca w godzinach 8-15 oraz w dniach 16-31 lipca w godzinach 8-18).

Do góry