Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2016 r.

29.04.2016
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w kwietniu mniej korzystnie niż w marcu. Bieżący portfel za-mówień i produkcja rosną wolniej niż przed miesiącem. Sytuacja finansowa nie zmienia się. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od formułowanych w marcu. Planowany jest wzrost zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć, podobnie jak oczekiwano w marcu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w marcu 2016 r.

28.04.2016
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2015 r.

04.04.2016
Opracowanie zawiera informacje o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2015 r. Zaprezentowano miedzy innymi uogólnione dane dotyczące komputerów, dostępu do Internetu i stron internetowych posiadanych przez przedsiębiorstwa w województwie pomorskim.
Czytaj dalej

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim w 2015 r.

31.03.2016
Publikacja zawiera dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2015 r. na tle odpowiednich danych według stanu z końca 2014 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2015 r.

31.03.2016
Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w IV kwartale 2015 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lutym 2016 r.

29.03.2016
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
1    27  28  29  30  31  32  33  34  35    45
Do góry