Calendar

View QR Code A A A save as pdf print

November 2018

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
3
News from day: 30 November 2018
1 2
30
Nov

Education in Pomorskie Voivodship in the 2017/2018 school year

Publikacja zawiera najważniejsze dane z zakresu wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego i ponadpodstawowego oraz studiów wyższych, podyplomowych, doktoranckich, a także powiązane z nimi aspekty odnoszące się do finansowania szkolnictwa wyższego oraz pomocy materialnej i socjalnej dla uczestników tej formy edukacji. Dane zostały ujęte w postaci tabelarycznej. Z zachodzącymi zmianami w edukacji w stosunku do okresu ubiegłego można zapoznać się w syntezie wzbogaconej o wykresy. Poruszane w publikacji zagadnienia metodologiczne zostały szczegółowo wyjaśnione w uwagach metodycznych.
Read more
30
Nov

Labour market in Pomorskie Voivodship in 2017

The volume consists of general, methodological and analytical notes, as well as statistical tables and charts. The notes present methods of surveys, source and scope of data, and basic definitions. The analytical part includes description of the most important issues characterising the situation on the labour market in Pomorskie Voivodship. Graphic presentations complement the study. Tables, which constitute its substantial part, contain selected information in comparison with the years 2016 and 2017 and by sex, place of residence, ownership sectors and forms, PKD 2007/NACE Rev. 2 sections, and occupational groups. For more detailed characteristics of phenomena concerning labour market in Pomorskie Voivodship, selected data have been broken down by subregions, powiats and gminas.
Read more
30
Nov

Statistical Bulletin of Pomorskie Voivodship - III quarter 2018

Basic indicators covering socioeconomic situation of the voivodship, among others: labour market and earnings, prices, finance, agriculture, industry and construction, trade, maritime economy and public safety.
Read more
up