Statistical Bulletin of Pomorskie Voivodship - II quarter 2018

View QR Code A A A save as pdf print
Date of publication: 31.08.2018

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.

By: voivodship, subregions, powiats, sections and divisions of the Polish Classification of Activities 2007, selected products by the Polish Classification of Products and Services (PKWiU), groups of the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP).

Archive

up