Zapytanie ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
GDK-WG.2720.25.2016.KD
Zapytanie ofertowe na dostawę papieru i wyrobów z papieru oraz artykułów biurowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 06.06.2016 13.06.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 06.06.2016
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - plik pdf 06.06.2016
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - plik xlsx 06.06.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 06.06.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 06.06.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 06.06.2016
Załącznik nr 6 - Projekt umowy 06.06.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.06.2016
GDK-WG.2720.27.2016.KD
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 02.06.2016 09.06.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 02.06.2016
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 02.06.2016
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 02.06.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 02.06.2016
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 02.06.2016
Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców 02.06.2016
Załącznik nr 7 - Projekt umowy 02.06.2016
Załącznik do Umowy - Protokół odbioru dostawy 02.06.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.06.2016
GDK-WG.2720.25.2016.KD
Zapytanie ofertowe na dostawę papieru i wyrobów z papieru oraz artykułów biurowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 25.05.2016 06.06.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 25.05.2016
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - plik pdf 25.05.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik xlsx 25.05.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 25.05.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 25.05.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 25.05.2016
Załącznik nr 6 - Projekt umowy 25.05.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania 06.06.2016
GDK-WG.2720.22.2016.KD
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu dźwigu osobowego elektrycznego (demontaż obecnego dźwigu osobowego), dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 18.05.2016 30.05.2016
Załącznik nr 1 - Program funkcjonalno-użytkowy 18.05.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 18.05.2016
Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 18 maja 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu dźwigu osobowego elektrycznego (demontaż obecnego dźwigu osobowego), dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 19.05.2016
Odpowiedzi na pytania oferentów 25.05.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.06.2016
GDK-WG.2720.23.2016.KD
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 16.05.2016 23.05.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 16.05.2016
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 16.05.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 16.05.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 16.05.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 16.05.2016
Załącznik nr 6 - Projekt umowy 16.05.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - plik doc 18.05.2016
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - plik doc 18.05.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - plik doc 18.05.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - plik doc 18.05.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców - plik doc 18.05.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.05.2016
GDK-WG.2720.22.2016.KD
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu dźwigu osobowego elektrycznego (demontaż obecnego dźwigu osobowego), dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 06.05.2016 13.05.2016
Załącznik nr 1 - Program funkcjonalno-użytkowy 06.05.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 06.05.2016
Informacja o unieważnieniu postępowania 18.05.2016
GDK-WG.2720.17.2016.KD
Zakup i dostawa artykułów włókienniczych w kompletach oraz koców dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 31.03.2016 11.04.2016
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 31.03.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 31.03.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 31.03.2016
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 31.03.2016
Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców 31.03.2016
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonywanych lub wykonanych dostaw 31.03.2016
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (zamiana załącznika) 06.04.2016
Załącznik nr 8 - Projekt umowy (zamiana załącznika) 06.04.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.04.2016
WG.2720.4.2016.KD
Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 27.01.2016 08.02.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - plik pdf 27.01.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - plik doc 27.01.2016
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 27.01.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 27.01.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 27.01.2016
Odpowiedzi na pytania oferentów 03.02.2016
Odpowiedzi na pytania oferentów 05.02.2016
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 05.02.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.02.2016
  1  2  3  4 
Do góry