Zapytanie ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
GDK-WG.2720.2.2017.MG
Zapytanie ofertowe na konserwację systemów teletechnicznych w budynkach Urzędu Statystycznego w Gdańsku 20.01.2017 30.01.2017
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 20.01.2017
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 20.01.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 20.01.2017
Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 20.01.2017
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 20.01.2017
Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert 25.01.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania 27.01.2017
GDK-WG.2720.62.2016.MG
Zapytanie ofertowe na dostawę wyrobów z czekolady dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 16.12.2016 22.12.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 16.12.2016
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 16.12.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 16.12.2016
Załącznik nr 4 - Projekt umowy 16.12.2016
Załącznik do umowy - Protokół odbioru dostawy 16.12.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.12.2016
GDK-WG.2720.45.2016.KD
Zapytanie ofertowe na dostawę telefonów systemowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 01.12.2016 05.12.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 01.12.2016
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 01.12.2016
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 01.12.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 01.12.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywania zamówienia 01.12.2016
Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców 01.12.2016
Załącznik nr 7 - Projekt umowy 01.12.2016
Załącznik do Umowy - Protokół odbioru 01.12.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.12.2016
GDK-WG.2720.54.2016.KD
Zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł biurowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 24.11.2016 01.12.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 24.11.2016
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 24.11.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 24.11.2016
Załącznik nr 4 - Projekt umowy 24.11.2016
Załącznik do umowy - Protokół odbioru dostawy 24.11.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.12.2016
GDK-WG.2720.38.2016.KD
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie warsztatów z obsługi trudnego klienta dla pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku 12.10.2016 18.10.2016
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 12.10.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 12.10.2016
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 12.10.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 12.10.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych szkoleń 12.10.2016
Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie 12.10.2016
Załącznik nr 7 - Projekt umowy 12.10.2016
Załącznik nr 5A do umowy - Protokół ze szkolenia 12.10.2016
Załącznik nr 5B do umowy - Protokół ze szkolenia 12.10.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - plik doc 13.10.2016
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy - plik doc 13.10.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - plik doc 13.10.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych szkoleń - plik doc 13.10.2016
Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie - plik doc 13.10.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.10.2016
GDK-WG.2720.40.2016.KD
Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 06.10.2016 12.10.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 06.10.2016
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 06.10.2016
Załącznik nr 3 - Projekt umowy 06.10.2016
Załącznik do Umowy - Wzór protokołu odbioru 06.10.2016
Odpowiedzi na pytania oferentów 07.10.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.10.2016
GDK-WG.2720.35.2016.KD
Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń wieolofunkcyjnych, drukarki mono i oprogramowania dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 03.10.2016 07.10.2016
Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna 03.10.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 03.10.2016
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 03.10.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 03.10.2016
Załącznik nr 5A - Projekt umowy 03.10.2016
Załącznik nr 5B - Projekt umowy 03.10.2016
Załącznik do Umowy - Protokół odbioru dostawy 03.10.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.10.2016
GDK-WG.2720.37.2016.KD
Zapytanie ofertowe na przegląd pięcioletni instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu Statystycznego w Gdańsku 27.09.2016 03.10.2016
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 27.09.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 27.09.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 27.09.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnień 27.09.2016
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 27.09.2016
Załącznik nr 3 do Umowy - Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia 27.09.2016
Załącznik nr 5 do Umowy - Protokół odbioru przeglądu instalacji elektrycznych 27.09.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.10.2016
Zawiadomienie o dokonaniu ponownej oceny ofert 07.10.2016
Zawiadomienie o dokonaniu ponownej oceny ofert 10.10.2016
GDK-WG.2720.32.2016.KD
Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne artykułów promocyjnych oraz ich dostawa do Urzędu Statystycznego w Gdańsk 19.09.2016 26.09.2016
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 19.09.2016
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 19.09.2016
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 19.09.2016
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 19.09.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 19.09.2016
Załącznik nr 6 - Projekt umowy 19.09.2016
Załącznik do Umowy - Wzór protokołu odbioru 19.09.2016
Odpowiedzi na pytania oferentów 22.09.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.09.2016
Zawiadomienie o dokonaniu ponownej oceny ofert 04.10.2016
GDK-WG.2720.28.2016.KD
Zapytanie ofertowe na dostawę kawy i herbaty dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 16.06.2016 22.06.2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 16.06.2016
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 16.06.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 16.06.2016
Załącznik 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 16.06.2016
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 16.06.2016
Załącznik nr 6 - Projekt umowy 16.06.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.06.2016
  1  2  3  4    
Do góry