Zapytanie ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
GDK-WA.2720.34.2019
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku i oddziałów w terenie 06.11.2019 14.11.2019
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 06.11.2019
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 06.11.2019
Załącznik nr 3A - Formularz cenowy 06.11.2019
Załącznik nr 3B - Formularz cenowy 06.11.2019
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 06.11.2019
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 06.11.2019
Odpowiedzi na pytania oferentów 13.11.2019
GDK-WG.2720.42.2018
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku i oddziałów w terenie 05.11.2018 14.11.2018
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 05.11.2018
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 05.11.2018
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 05.11.2018
Załącznik nr 3A - Formularz cenowy 05.11.2018
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 05.11.2018
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 05.11.2018
Odpowiedzi na pytania oferentów 13.11.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.11.2018
GDK-WG.2720.34.2018
Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 12.09.2018 18.09.2018
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 12.09.2018
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 12.09.2018
Załącznik nr 3 - Wzór umowy 12.09.2018
Załącznik nr 2 do umowy - Wzór protokołu odbioru 12.09.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.09.2018
GDK-WG.2720.12.2018
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 23.04.2018 27.04.2018
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy 23.04.2018
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 23.04.2018
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 23.04.2018
Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 23.04.2018
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonywanych dostaw 23.04.2018
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy 23.04.2018
Załącznik nr 7 - Projekt umowy 23.04.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.04.2018
GDK-WG.2720.8.2018
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości i papieru toaletowego dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 06.03.2018 15.03.2018
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 06.03.2018
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 06.03.2018
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 06.03.2018
Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 06.03.2018
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 06.03.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.03.2018
GDK-WG.2720.5.2018
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ręczników w kompletach oraz koców dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 22.02.2018 08.03.2018
Załacznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 22.02.2018
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 22.02.2018
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 22.02.2018
Załącznik nr 4 - Oświadczenie 22.02.2018
Załącznik nr 5 - Podwykonawcy 22.02.2018
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonywanych dostaw (docx) 22.02.2018
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonywanych dostaw (pdf) 22.02.2018
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku wydania ostatecznej decyzji administracyjnej (docx) 22.02.2018
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku prawomocnego wyroku skazującego za wykroczenie 22.02.2018
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku wydania ostatecznej decyzji administracyjnej (pdf) 22.02.2018
Załącznik nr 9 - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem p[odatków i opłat lokalnych 22.02.2018
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o niepozostawaniu w relacjach z osobami, o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 22.02.2018
Załącznik nr 11 - Projekt umowy ręczniki 22.02.2018
Załącznik nr 11A - Projekt umowy koce 22.02.2018
Odpowiedzi na pytania oferentów 28.02.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.03.2018
GDK-WG.2720.4.2018
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kawy i herbaty dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 15.02.2018 28.02.2018
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf) 15.02.2018
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (docx) 15.02.2018
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (pdf) 15.02.2018
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (docx) 15.02.2018
Załącznik nr 3 - Oświadczenie (pdf) 15.02.2018
Załącznik nr 3 - Oświadczenie (docx) 15.02.2018
Załącznik ne 3 do umowy - Portokół odbioru dostawy 15.02.2018
Załącznik nr 4 - Podwykonawcy 15.02.2018
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 15.02.2018
Odpowiedzi na pytania oferentów 22.02.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.03.2018
GDK-WG.2720.3.2018
Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 14.02.2018 28.02.2018
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc) 14.02.2018
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf) 14.02.2018
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 14.02.2018
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o podpisaniu umowy z OSD 14.02.2018
Załącznik nr 4 - Projekt umowy 14.02.2018
Odpowiedzi na pytania oferentów 21.02.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.03.2018
GDK-WG.2720.46.2017
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku i oddziałów w terenie. 08.11.2017 17.11.2017
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zamówienia 08.11.2017
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 08.11.2017
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 08.11.2017
Załącznik nr 3A - Formularz cenowy 08.11.2017
Załacznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 08.11.2017
Załacznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 08.11.2017
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług 08.11.2017
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 15.11.2017
Odpowiedzi na pytania oferentów 15.11.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.11.2017
GDK-WG.2720.25.2017
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkolenia "Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku" 11.08.2017 18.08.2017
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 11.08.2017
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 11.08.2017
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 11.08.2017
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 11.08.2017
Załącznik nr 5 - Wykaz świadczonych usług 11.08.2017
Załącznik nr 6 - Wykaz osób które będą wykonywały zamówienie 11.08.2017
Załącznik nr 6 - Projekt umowy 11.08.2017
Załącznik do Umowy - Protokół ze szkolenia 11.08.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.08.2017
1  2  3  4    
Do góry